Cenník

Cenník stomatologických výkonov
Počiatočné a diagnostické úkonyCena
Vstupné komplexné vyšetrenie50 €
Preventívna prehliadka25 €
Konzultácia ( chir., implant., parodont., estetická )40 €
Pokuta za nedodržanie termínu100 €
Zálohová platba ( suma určená vopred )0 €
RTG 
RTG Intraorálna snímka10 €
RTG Panoramatická snímka25 €
Anestézie 
Intraligamentálna anestéza – 1 zub10 €
Mandibulárna anestéza 15 €
Plombovanie 
Fotokompozit – 1 plôška65 €
Fotokompozit – 2 plôšky 75 €
Fotokompozit – 3 plôšky 85 €
Estetická dostavba150 €
Impregnácia mliečnych zubov AgNo3 (striebrenie) jeden zub5 €
Dezinfekčná liečivá vložka20 €
Dočasná výplň CAVIT, podložka25 €
Endodoncia 
Reendodoncia – Odstránenie koreň. výplne (cena za kanálik)70 €
Endodontické ošetrenie trvalého zuba (cena za kanálik)50 €
Opakované endodontické oš. trvalého zuba (cena za kanálik)30 €
Zavedenie sklenenného čapu60 €
Koreňová liečivá vložka (CALCIPAST, CALCIMOL LC, MULTICAL)20 €
Liečenie parodontopátií (cena za kvadrant)(za 1 sedenie)150 €
CHLUMSKY – vložka10 €
Depulpin35 €
Endo Ex30 €
Extrakcie a dentoalveolárna chirurgia 
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa20 €
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba alebo koreňaod 70 €
Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa80 €
Extrakcia hornej osmičky180 €
Extrakcia dolnej osmičky250 €
Sutúra extrakčnej rany10 €
Chirurgická extrakcia zuba Od 1. až po 7.od 100 €
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti zadná 8. ička, horný180 €
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti zadná 8. ička, dolný250 €
Incízia hnisavého ložiska, drenáž50 €
Chirurgické vyčistenie suchého lôžka10 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 10 €
Exkochleácia lôžka30 €
Fibrín – poextrakčná vložka do rany20 €
Implantológia 
Zavedenie  implantátu 750 €
Nadstavba na implantát 150 €
Sinus lifting 1od 500 €
Augmentácia s použitím kolagénovej membrány475 €
Vyhojovacia čiapočka45 €
Odklopenie mukoperiostálneho laloka35 €
Parodontológia 
Komplexné parodontologické vyšetrenie15 €
Kontrolné parodontologické vyšetrenie10 €
Odstránenie lokálneho dráždenia5 €
Gingivektómia10 €
Stomatologická protetika 
Odtlačky50 €
Inlay, Onlay 
Inlay koreňová nepriama liata120 €
Fazety 
Fazeta keramická350 €
Fazeta zirkónová600 €
Korunky a medzičleny 
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii, 1 člen60 €
Korunka alebo medzičlen kovokeramický 680 €
Protetická práca – zirkón (korunka alebo medzičlen)600 €
Vymodelovanie medzičlenu v ambulancii270 €
Provizórny cement50 €
Sňatie mostíka ( 1 pilier )20 €
Brúsenie50 €
Nacementovanie protetickej práce70 €
Snímateľné náhrady 
Celková snímateľná náhrada850 €
Čiastočná snímateľná náhrada TERMOPLAST BRE-FLEX 1 200 €
Celková snímateľná náhrada TERMOPLAST BRE.CRYSTAL1 200 €
Oprava snímateľnej náhrady40 €
Rebazácia snímateľnej náhrady100 €
Doplnenie zubov do snímateľnej náhrady (plus odtlačky)100 €
Dlahy a športové chrániče 
Silikónová dlaha na fluoridáciu alebo bielenie50 €
Nákusná dlaha proti bruxizmu100 €
Bielenie zubov 
Ambulantné bielenie ZOOM171 €
Vnútorné bielenie každý zub45 €
Dentálna hygiena, profylaxia 
Dentálna hygiena s pieskovaním49,90 €
Preplach ID10 €
Dopieskovanie25 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok ( cena za 1 )4 €