Cenník

Black and White Dental clinic

Cenník stomatologických výkonov
Počiatočné a diagnostické úkonyCena
Vstupné komplexné vyšetrenie50 €
Preventívna prehliadka25 €
Vstupné komplexné pedostomatologické vyšetrenie10 €
Preventívna pedostomalogická prehliadka10 €
Vyžiadané akútne ošetrenie20 €
Konzultácia ( chir., implant., parodont., estetická )40 €
RTG 
RTG Intraorálna snímka10 €
RTG Panoramatická snímka25 €
Anestézie 
Intraligamentálna anestéza – 1 zub10 €
Mandibulárna anestéza15 €
Plombovanie 
Fotokompozit – 1 plôška65 €
Fotokompozit – 2 plôšky75 €
Fotokompozit – 3 plôšky85 €
Estetická dostavba150 €
Zábrus previslej výplne9 €
Impregnácia mliečnych zubov AgNo3 (striebrenie) jeden zub5 €
Dezinfekčná liečivá vložka20 €
Dočasná výplň coltosol (podložka)25 €
Endodonica 
Reendodonica – Odstránenie koreň. výplne (cena za kanálik)70 €
Endodontické ošetrenie trvalého zuba (cena za kanálik)50 €
Zavedenie sklenenného čapu60 €
Extrakcie a dentoalveolárna chirurgia 
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa20 €
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba alebo koreňaod 70 €
Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa80 €
Sutúra extrakčnej rany10 €
Chirurgická extrakcia zuba Od 1. až po 7.od 100 €
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti zadná 8. ička, horný100 €
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti zadná 8. ička, dolný150 €
Incízia hnisavého ložiska20 €
Chirurgické vyčistenie suchého lôžka10 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti10 €
Fibrín – poextrakčná vložka do rany20 €
Implantológia 
Zavedenie  implantátu600 €
Nadstavba na implantát100 €
Sinus lifting 1od 500 €
Augmentácia s použitím kolagénovej membrány475 €
Vyhojovacia čiapočka45 €
Odklopenie mukoperiostálneho laloka35 €
Parodontológia 
Komplexné parodontologické vyšetrenie15 €
Kontrolné parodontologické vyšetrenie10 €
Odstránenie lokálneho dráždenia5 €
Gingivektómia10 €
Stomatologická protetika 
Odtlačky50 €
Inlay, Onlay 
Inlay koreňová nepriama liata120 €
Fazety 
Fazeta keramická350 €
Fazeta zirkónová450 €
Korunky a medzičleny 
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii, 1 člen60 €
Korunka alebo medzičlen kovokeramický350 €
Korunka alebo medzičlen – zirkón450 €
Provizórny cement50 €
Sňatie fixnej náhrady (za každý pilier)20 €
Brúsenie (za každý pilier)20 €
Snímateľné náhrady 
Celková snímateľná náhrada850 €
Čiastočná snímateľná náhrada TERMOPLAST BRE-FLEX1 200 €
Celková snímateľná náhrada TERMOPLAST BRE.CRYSTAL1 200 €
Oprava snímateľnej náhrady40 €
Rebazácia snímateľnej náhrady100 €
Doplnenie zubov do snímateľnej náhrady (plus odtlačky)100 €
Dlahy a športové chrániče 
Silikónová dlaha na fluoridáciu alebo bielenie50 €
Nákusná dlaha proti bruxizmu100 €
Bielenie zubov 
Ambulantné bielenie ZOOM s dentálnou hygienou151,90 €
Vnútorné bielenie každý zub45 €
Dentálna hygiena, profylaxia 
Dentálna hygiena s pieskovaním49,90 €