Cenník

Black and White Dental clinic

Záchovná stomatológia
Počiatočné a diagnostické úkony
Vstupné komplexné vyšetrenie50 €
Preventívna prehliadka25 €
Vstupné komplexné pedostomatologické vyšetrenie10 €
Preventívna pedostomalogická prehliadka10 €
Vyžiadané akútne ošetrenie20 €
Konzultácia ( chirurgická, implantologická, paradontologoická, estetická )40 €
RTG
RTG Intraorálna snímka10 €
RTG Panoramatická snímka25 €
Anestézie
Intraligmentálna anestéza – 1 zub10 €
Mandibulárna anestéza15 €
Plombovanie
Fotokompozit – 1 plôška40 €
Fotokompozit – 2 plôšky70 €
Fotokompozit – 3 plôšky100 €
Estetická dostavba150 €
Zábrus previslej výplne9 €
Impregnácia mliečnych zubov AgNo3 (striebrenie) jedného zuba5 €
Dezinfekčná liečivá vložka20 €
Dočasná výplň coltosol25 €
Endodonica
Reendodonica – Odstránenie koreňovej výplne (cena za kanálik)70 €
Endodontické ošetrenie trvalého zuba (cena za kanálik) (E2)50 €
Zavedenie sklenenného čapu30 €
Extrakcie a dentoalveolárna chirurgia
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa20 €
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba alebo koreňaod 70 €
Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa80 €
Sutúra extrakčnej rany10 €
Chirurgická extrakcia zuba Od 1. až po 7.od 100 €
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti zadná 8. ička, horný100 €
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti zadná 8. ička, dolný150 €
Incízia hnisavého ložiska20 €
Chirurgické vyčistenie suchého lôžka10 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti10 €
Implantológia
Zavedenie implantátu600 €
Nadstavba na implantát100 €
Sinus lifting 1od 500 €
Augmentácia s použitím kolagénovej membrány475 €
Vyhojovacia čiapočka45 €
Odklopenie mukoperiostálneho laloka35 €
Parodontológia
Komplexné parodontologické vyšetrenie15 €
Kontrolné parodontologické vyšetrenie10 €
Odstránenie lokálneho dráždenia5 €
Gingivektómia10 €
Stomatologická protetika
Odtlačky
Inlay koreňová nepriama liata120 €
Fazety
Fazeta keramická350 €
Fazeta zirkónová450 €
Korunky a medzičleny
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii, 1 člen30 €
Korunka alebo medzičlen kovokeramický350 €
Korunka alebo medzičlen – zirkón450 €
Snímateľné náhrady
Celková snímateľná náhrada300 €
Čiastočná snímateľná náhrada (plus kotviace prvky z laboratória)250 €
Skeletovaná protéza so zásuvnými spojmi350 €
Čiastočná snímateľná náhrada TERMOPLAST BRE-FLEX400 €
Celková snímateľná náhrada TERMOPLAST BRE.CRYSTAL500 €
Oprava snímateľnej náhrady40 €
Rebazácia snímateľnej náhrady100 €
Doplnenie zubov do snímateľnej náhrady (plus odtlačky)100 €
Dlahy a športové chrániče
Silikónová dlaha na fluoridáciu alebo bielenie50 €
Nákusná dlaha proti bruxizmu100 €
Bielenie zubov
Ambulantné bielenie ZOOM s dentálnou hygienou151,90 €
Vnútorné bielenie každý zub45 €
Dentálna hygiena, profylaxia
Dentálna hygiena BEST PACKAGE69 €