Cenník

Cenník stomatologických výkonov
Počiatočné a diagnostické úkony Cena
Vstupné komplexné vyšetrenie 50 €
Preventívna prehliadka 25 €
Konzultácia ( chir., implant., parodont., estetická ) 40 €
Pokuta za nedodržanie termínu 100 €
Zálohová platba ( suma určená vopred ) 0 €
RTG
RTG Intraorálna snímka 10 €
RTG Panoramatická snímka 25 €
Anestézie
Intraligamentálna anestéza – 1 zub 10 €
Mandibulárna anestéza 15 €
Plombovanie
Fotokompozit – 1 plôška 65 €
Fotokompozit – 2 plôšky 75 €
Fotokompozit – 3 plôšky 85 €
Estetická dostavba 150 €
Impregnácia mliečnych zubov AgNo3 (striebrenie) jeden zub 5 €
Dezinfekčná liečivá vložka 20 €
Dočasná výplň CAVIT, podložka 25 €
Endodoncia
Reendodoncia – Odstránenie koreň. výplne (cena za kanálik) 70 €
Endodontické ošetrenie trvalého zuba (cena za kanálik) 50 €
Opakované endodontické oš. trvalého zuba (cena za kanálik) 30 €
Zavedenie sklenenného čapu 60 €
Koreňová liečivá vložka (CALCIPAST, CALCIMOL LC, MULTICAL) 20 €
Liečenie parodontopátií (cena za kvadrant)(za 1 sedenie) 150 €
CHLUMSKY – vložka 10 €
Depulpin 35 €
Endo Ex 30 €
Extrakcie a dentoalveolárna chirurgia
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 20 €
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba alebo koreňa od 70 €
Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa 80 €
Extrakcia hornej osmičky 180 €
Extrakcia dolnej osmičky 250 €
Sutúra extrakčnej rany 10 €
Chirurgická extrakcia zuba Od 1. až po 7. od 100 €
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti zadná 8. ička, horný 180 €
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti zadná 8. ička, dolný 250 €
Incízia hnisavého ložiska, drenáž 50 €
Chirurgické vyčistenie suchého lôžka 10 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 10 €
Exkochleácia lôžka 30 €
Fibrín – poextrakčná vložka do rany 20 €
Implantológia
Zavedenie  implantátu 750 €
Nadstavba na implantát 150 €
Sinus lifting 1 od 500 €
Augmentácia s použitím kolagénovej membrány 475 €
Vyhojovacia čiapočka 45 €
Odklopenie mukoperiostálneho laloka 35 €
Parodontológia
Komplexné parodontologické vyšetrenie 15 €
Kontrolné parodontologické vyšetrenie 10 €
Odstránenie lokálneho dráždenia 5 €
Gingivektómia 10 €
Stomatologická protetika
Odtlačky 50 €
Inlay, Onlay
Inlay koreňová nepriama liata 120 €
Fazety
Fazeta keramická 350 €
Fazeta zirkónová 600 €
Korunky a medzičleny
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii, 1 člen 60 €
Korunka alebo medzičlen kovokeramický 680 €
Protetická práca – zirkón (korunka alebo medzičlen) 600 €
Vymodelovanie medzičlenu v ambulancii 270 €
Provizórny cement 50 €
Sňatie mostíka ( 1 pilier ) 20 €
Brúsenie 50 €
Nacementovanie protetickej práce 70 €
Snímateľné náhrady
Celková snímateľná náhrada 850 €
Čiastočná snímateľná náhrada TERMOPLAST BRE-FLEX 1 200 €
Celková snímateľná náhrada TERMOPLAST BRE.CRYSTAL 1 200 €
Oprava snímateľnej náhrady 40 €
Rebazácia snímateľnej náhrady 100 €
Doplnenie zubov do snímateľnej náhrady (plus odtlačky) 100 €
Dlahy a športové chrániče
Silikónová dlaha na fluoridáciu alebo bielenie 50 €
Nákusná dlaha proti bruxizmu 100 €
Bielenie zubov
Ambulantné bielenie ZOOM 171 €
Vnútorné bielenie každý zub 45 €
Dentálna hygiena, profylaxia
Dentálna hygiena s pieskovaním 49,90 €
Preplach ID 10 €
Dopieskovanie 25 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok ( cena za 1 ) 4 €

 

Radi vám pomôžeme

Kontaktné údaje

+421 948 729 927

bwdental.ba@gmail.com 

Black & White Dental clinic
Kopčianska 8 – 10 

Bratislava 831 06