Cenník

 

Cenník stomatologických výkonov

Počiatočné a diagnostické úkony

Cena
Vstupné komplexné vyšetrenie 50 €
Preventívna prehliadka 25 €
Konzultácia ( chir., implant., parodont., estetická ) 40 €
Pokuta za nedodržanie termínu 100 €
Zálohová platba ( suma určená vopred ) 0 €

RTG

RTG Intraorálna snímka 7 €
3D RTG dvoch čelustí 80 €
3D RTG jednej čeluste 40 €
RTG Panoramatická snímka 30 €

Anestézie

Intraligamentálna anestéza – 1 zub 10 €
Mandibulárna anestéza 18 €

Plombovanie

Fotokompozit – 1 plôška 75 €
Fotokompozit – 2 plôšky 85 €
Fotokompozit – 3 plôšky 95 €
Estetická dostavba 160 €
Impregnácia mliečnych zubov AgNo3 (striebrenie) jeden zub 5 €
Dezinfekčná liečivá vložka 25 €
Dočasná výplň CAVIT, podložka 30 €

Endodoncia

Reendodoncia – Odstránenie koreň. výplne (cena za kanálik) 95 €
Endodontické ošetrenie trvalého zuba (cena za kanálik) 75 €
Opakované endodontické oš. trvalého zuba (cena za kanálik) 45 €
Zavedenie sklenenného čapu 70 €
Koreňová liečivá vložka (CALCIPAST, CALCIMOL LC, MULTICAL) 25 €
Liečenie parodontopátií (cena za kvadrant)(za 1 sedenie) 150 €
CHLUMSKY – vložka 10 €
Depulpin 50 €
Endo Ex 50 €

Extrakcie a dentoalveolárna chirurgia

Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa od 20€
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba alebo koreňa od 85 €
Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňa od 90 €
Extrakcia hornej osmičky 180 €
Extrakcia dolnej osmičky 250 €
Sutúra extrakčnej rany 10 €
Chirurgická extrakcia zuba Od 1. až po 7. od 100 €
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti zadná 8. ička, horný 180 €
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti zadná 8. ička, dolný 250 €
Incízia hnisavého ložiska, drenáž 50 €
Chirurgické vyčistenie suchého lôžka 10 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 10 €
Exkochleácia lôžka 50 €
Fibrín – poextrakčná vložka do rany 20 €

Implantológia

Zavedenie  implantátu 900 €
Nadstavba na implantát 300 €
Sinus lifting 1 od 800 €
Augmentácia s použitím kolagénovej membrány 475 €
Vyhojovacia čiapočka 70 €
Odklopenie mukoperiostálneho laloka 35 €

Parodontológia

Komplexné parodontologické vyšetrenie 15 €
Kontrolné parodontologické vyšetrenie 10 €
Odstránenie lokálneho dráždenia 5 €
Gingivektómia 10 €

Stomatologická protetika

Odtlačky 100 €

Inlay, Onlay

Inlay koreňová nepriama liata od 250

Fazety

Fazeta keramická 550 €
Fazeta EMAX 680 €
Fazeta zirkónová 620 €

Korunky a medzičleny

Provizórna korunka zhotovená v ambulancii, 1 člen 60 €
Protetická práca – kovokeramická korunka (korunka alebo medzičlen) 680 €
Protetická práca – zirkón (korunka alebo medzičlen) 600 €
Vymodelovanie medzičlenu v ambulancii 270 €
Provizórny cement 50 €
Sňatie mostíka ( 1 pilier ) 30 €
Brúsenie 50 €
Nacementovanie protetickej práce 70 €

Snímateľné náhrady

Celková snímateľná náhrada 850 €
Čiastočná snímateľná náhrada TERMOPLAST BRE-FLEX od 1200
Celková snímateľná náhrada TERMOPLAST BRE.CRYSTAL od 1200
Oprava snímateľnej náhrady 40 €
Rebazácia snímateľnej náhrady 100 €
Doplnenie zubov do snímateľnej náhrady (plus odtlačky) 100 €

Dlahy a športové chrániče

Silikónová dlaha na fluoridáciu alebo bielenie 50 €
Nákusná dlaha proti bruxizmu 200 €

Bielenie zubov

Ambulantné bielenie ZOOM 290 €
Vnútorné bielenie každý zub 45 €

Dentálna hygiena, profylaxia

Dentálna hygiena s pieskovaním 119,90 €
Preplach ID 10 €
Dopieskovanie 35 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok ( cena za 1 ) 4 €
Cenník služieb platný od 28.11.2022

Radi vám pomôžeme

Kontaktné údaje

+421 948 729 927

bwdental.ba@gmail.com 

Black & White Dental clinic
Kopčianska 8 – 10 

Bratislava 831 06