Endodencia

Objednať sa

Ak dôjde k rozsiahlemu poškodeniu zuba kazom alebo traumou, ktorá prenikla k zubnému nervu, je nutné ošetrenie koreňového systému / koreňového kanálika /. Zubný nerv nemá schopnosť samonápravy a pri dlhodobom pôsobení toxínov, enzýmov a kyselín, ktoré vyprodukujú baktérie, zub po čase odumrieva. Cieľom endodontického ošetrenia je infikované koreňové kanáliky mechanicky a chemicky dostatočne rozšíriť, vyčistiť a hermeticky uzavrieť definitívnou koreňovou výplňou. Koreňové kanáliky sú ošetrované modernou technológiou strojovej endodoncie , ktorá zaručí, že vo vnútri kanálikov nezostane voľný priestor, kde by sa mohli baktérie množiť a šíriť do okolia zuba a dať tak podnet k vzniku periapikálneho zápalu / hnisavého vačku /. Ošetrenie koreňových kanálikov patrí k tým najnáročnejším. Úspešnosť liečby závisí od rozsahu ošetrenia a definitívneho zaplnenia koreňa. Úskalím sú rôzne tvary, prierezy, kľukatenie a stáčanie sa kanálov. Aby liečba bola úspešná je nutné aj takto zakrivený kanál ošetriť v celom rozsahu. Preto je u nás celé endodontické ošetrenie robené modernou technológiou strojovej endodoncie nikeltitánovými nástrojmi a snímané pomocou RVG prístroja /rádioviziografia/ pri zubnom kresle pacienta a kontrolované apexlokátorom /prístrojom na stanovenie pracovnej dĺžky/, čím sa zvyšuje kvalita odvedenej práce. Počas ošetrenia dochádza k odstráneniu infikovanej zubnej drene, zubného nervu, dôkladne sa očistia steny koreňového kanála. Takto pripravený koreňový kanálik zapĺňame hermeticky definitívnou koreňovou výplňou v jednom sedení.

Dlhodobý úspech endodoncie je zaistený ak je

  • koreňový kanálik zbavený všetkých nežiadúcich látok
  • vysterilizovaný chemicky
  • trojrozmerne hermeticky zaplnený materiálom zaisťujúci tesnosť po celej jeho šírke a dĺžke

Ďaľšia starostlivosť po endodoncii

  • zub by mal byť proteticky ošetrený ( korunkou alebo kompozitnou dostavbou)

Radi vám pomôžeme

Kontaktné údaje

+421 948 729 927

bwdental.ba@gmail.com 

Black & White Dental clinic
Kopčianska 8 – 10 

Bratislava 831 06