Implantológia

Objednať sa

Zubné implantáty

Zubné implantáty sú v súčasnosti za ideálnych podmienok najdokonalejšou náhradou stratených zubov. Zubný implantát je titánová skrutka zavedená v kosti, na ktorú sa upevňuje nadstavba implantátu. Na nadstavbu, ktorá je prispôsobená konkrétnej situácii je potom pevne ukotvená vlastná korunka alebo mostík, prípadne snímateľná náhrada.

Najčastejšie otázky:

Koľko zubov je možné nahradiť implantátmi?
Implantátom môžu byť nahradené zuby buď jednotlivo, alebo aj viacero zubov spojených do mostíka nesených napríklad na dvoch implantátoch.

Je potreba nahrádzať každý zub samostatne?
Nie, počet implantátov nemusí byť taký vysoký ako množstvo stratených zubov. Každý prípad je jedinečný a je potrebné vyšetrenie a konzultácia s lekárom – implantológom.

Koľko implantátov je potrebných na nahradenie kompletného horného zuboradia?
V prípade straty všetkých horných zubov je možné ich nahradiť 6 – 8 implantátmi.

Koľko implantátov je potrebných na nahradenie kompletného dolného zuboradia?
Dolné zuboradie je možné nahradiť mostíkom neseným na 4 – 6 implantátoch.

Aká je úspešnosť liečby implantátmi?
Úspešnosť liečby implantátmi, ktorá je meraná ich 5-ročným “prežívaním” je u svetovo najoverenejších značiek viac než 97%.

Je chirurgický zákrok bolestivý
Proces zavázania implantátov je bezbolestný, pooperačná bolestivosť býva len krátkodobá počas hojenia mäkkých tkanív v ústach.

Je potrebná celková anestézia (uspanie) pacienta počas zákroku?
Nie, celková anestézia nie je potrebná. Samotný zákrok nie je veľmi časovo náročný a nie je bolestivý.

Koľko je potrebné počkať na zahojenie kosti po implantácii?
Vhojenie implantátu do kosti trvá zvyčajne 3-4 mesiace.

Je možné nasadiť zuby na implantáty ihneď po implantácii?
V prípade priaznivých podmienok v lôžku implantátu je možné nasadiť provizórnu náhradu zubov aj bezprostredne po implantácii, alebo v krátkom čase po nej.

Aká je cena zubného implantátu?
Cena za implantát a zavedenie implantátu je  od 600 Eur. K cene je potrebné pripočítať cenu nadstavby a korunky. Kompletná náhrada jedného zuba: implantát + titánová nadstavba + kovokeramická korunka je od 1000Eur.

Radi vám pomôžeme

Kontaktné údaje

+421 948 729 927

bwdental.ba@gmail.com 

Black & White Dental clinic
Kopčianska 8 – 10 

Bratislava 831 06